Home > Denný stacionár > Jesenná nálada v dennom stacionári

Počasie sa tak zatiaľ možno netvári, ale jeseň je už za dverami. Klienti nášho denného stacionára ju privolávajú aj svojimi aktivitami. Prinášame vám ukážku ich jesenne ladených projektov.