Home > Projekty

Charita Šenkvice, n.o. poskytuje od 1.2.2019 opatrovateľskú službu spolufinancovanú z európskych fondov prostredníctvom projektu Podpora opatrovateľskej služby cez Implementačnú agentúru MPSVR SR. Projekt potrvá do 28.2.2021.