Home > O nás

Počas rokov praxe zdravotnej sestry som si uvedomila, že chorým ľuďom je v domácej starostlivosti lepšie ako v nemocnici. Domáce prostredie im poskytuje istotu a pokoj, ktorý by v neznámom prostredí len ťažko našli. Poskytovanie týchto služieb považujem za veľmi dôležité a tak vznikla aj naša organizácia – na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.

Agentúra domácej starostlivosti Charita Šenkvice vznikla v roku 2000 ako Charita Modra, zriadená vtedy ešte bratislavsko-trnavskou arcidiecézou. Po rozdelení diecéz bol osud organizácie neistý, ale nakoniec sa naskytla príležitosť osamostatniť sa, a tak od 1.1.2009 fungujeme ako samostatná nezisková organizácia.

Počas našej existencie sme boli schopní opatrovateľské služby a aktivity rozšíriť aj o chránenú dielňu, denný stacionár, sociálne poradenstvo a mnoho ďalších.

 

PhDr. Zuzana Bilková, riaditeľka Charity Šenkvice