Home > Kontakty

Sídlo: Trlinská 38, 900 81 Šenkvice
Prevádzka: Vinohradská 57, 900 81 Šenkvice

Tel: 0910 788 020,  033/647 50 20
email: charita.modra@gmail.com

Číslo účtu: IBAN SK9311 0000 0000 2629 0617 07
IČO: 42 166 390
DIČ: 202 270 5652