Home > O nás > Služby

Poskytujeme:

  • opatrovateľská služba je poskytovaná občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským prostredím
  • ošetrovateľská starostlivosť zahŕňa hlavne ošetrovanie rán, prevenciu a ošetrovanie dekubitov, rehabilitáciu a mobilizáciu pacientov, odber krvi v domácnosti, podávanie infúzií a injekcií, starostlivosť o stómie, meranie fyziologických funkcií, staroslivosť o klienta v terminálnom štádiu
  • prepravná služba poskytuje prevoz občanov aj s ťažkým zdravotným postihnutím, realizujeme nákupy, vybavovanie liekov, rozvoz obedov
  • zamestnávame znevýhodnených uchádzačov v chránenej dielni
  • zamestnávame uchádzačov vedených na úrade práce prostredníctvom aktivačných prác
  • robíme zbierku šatstva a potrieb pre domácnosť