Home > Zbierka potravín > Potravinová zbierka: piaty ročník – to už je tradícia

Dobré akcie by sa mali stať tradičnými a zbierka z iniciatívy Slovenskej katolíckej charity sa takou už za päť rokov svojho trvania určite stala.

Každoročne v novembri sa pre ľudí v núdzi na celom Slovensku koná zbierka  trvanlivých potravín, drogérie a prostriedkov osobnej hygieny. Uskutočňuje sa v spolupráci so supermaketom Tesco. Tento rok sa začala vo štvrtok  22. novembra a trvala do soboty – 24. novembra vždy od 10.00 do 19.00.

Pre pracovníkov Charity Šenkvice je toto obdobie už viac menej samozrejmým. Vedia, že si rozdelia služby v jednotlivé dnia že ich čaká celkom slušný psychický i fyzický záber. Celý deň na nohách pri vchode do pezinského Tesca, s letáčikmi, ktoré vysvetľujú pre koho a čo možno darovať z nákupu v supermarkete, osloviť každého, kto vojde a požiadať o dobrý skutok v mene tých, ktorí často nemajú ani na bežné potraviny. A darí sa to väčšinou úspešne. Je iba málo tých, ktorí sa myšlienke pomôcť bránia. Mnohí prekvapia množstvom darovaného nákupu aj jeho sortimentom. Už sa nekupujú len najlacnejšie cestoviny, snažia sa obdarovať neznámych kvalitnými trvanlivými potravinami, pracími prostriedkami, hygienickými potrebami, kvalitnými konzervami. A čo je príjemné, že k tomu vedú aj svoje deti, ktoré pri odchode z Tesca neraz poverili úlohou, aby zo svojho nákupného vozíka vyložili do toho nášho ,,zbierkového“ určené veci.

Tento rok sa počas zbierkových dní vystriedali riaditeľka Charity Šenkvice Zuzka Bilková, Silvia Kupkovičová, Miroslav Krasňanský, Janka Mrvová. S odvozom potravín pomáhal MiroslavBartoš aj Marek Sandtner a po tri dni triedila privezený tovar podľa druhov celá rodina Janky Pousteckej.

Dobrá myšlienka môže vzísť z hlavy jedného človeka, ale jej uskutočnenie si vyžaduje často spoluprácu mnohých. A tak ako každý rok aj teraz to bolo o ochote pracovníkov Tesca v Pezinku, ktorí sa maximálne snažili vyjsť v ústrety pri spracovaní položiek zbierky aj o tom, že k výsledku v cene vyzbieraného tovaru pridalo Tesco na záver opäť 20% hodnoty. Piaty ročník  tak zaznamenal rekord – podarilo sa vyzbierať tovar v hodnote 3008 Eur, Tesco pridaloďalších 601 Eur, takže tento rok je záverečná suma 3609 Eur!

 Ďakujeme.